top of page

Th 7, 20 thg 11

|

Tổ chức Ung thư Việt Mỹ

Trợ Giúp Thực Phẩm - Phân phối Thực phẩm | Thứ bảy, ngày 20 tháng 11

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Trợ Giúp Thực Phẩm - Phân phối Thực phẩm | Thứ bảy, ngày 20 tháng 11
Trợ Giúp Thực Phẩm - Phân phối Thực phẩm | Thứ bảy, ngày 20 tháng 11

Time & Location

9:30 20 thg 11, 2021 – 12:00

Tổ chức Ung thư Việt Mỹ, 17150 Newhope St # 203, Fountain Valley, CA 92708, Hoa Kỳ

About the Event

Drive-through Play thực phẩm.

Chỉ phát theo hẹn. 

---

Nhận thực phẩm không tiếp xúc qua đường lái xe. 

Chỉ bằng các cuộc hẹn.

Share This Event

bottom of page