top of page

Th 7, 12 thg 9

|

Tổ chức Ung thư Việt Mỹ

Trợ Giúp Thực Phẩm (Phân phối Thực phẩm), ngày 12 tháng 9 năm 2020

Thứ bảy ngày 12 tháng 9 sắp đến, Hội Ứng Thư Việt Mỹ VACF có trợ giúp thực phẩm chương trình.

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Trợ Giúp Thực Phẩm (Phân phối Thực phẩm), ngày 12 tháng 9 năm 2020
Trợ Giúp Thực Phẩm (Phân phối Thực phẩm), ngày 12 tháng 9 năm 2020

Time & Location

9:00 12 thg 9, 2020 – 15:00

Tổ chức Ung thư Việt Mỹ, 17150 Newhope St # 203, Fountain Valley, CA 92708, Hoa Kỳ

About the Event

Thứ bảy ngày 12 tháng 9 sắp đến, Hội Ứng Thư Việt Mỹ VACF có chương trình giúp thực phẩm hỗ trợ. 

Quí vị có thể ghi danh bằng những cách sau:  

- Điền thông tin qua trang mạng: https://www.vacf.org/event-details/tro-cap-thuc-pham-food-distribution-september-12/form

- Nhắn tin cho Hội Ứng Thư Việt Mỹ trên Facebook 

- Email: info@vacf.org 

- Call for VACF at 714.751.5805 and press the number 7, to rename, number of phone and address only.

Bắt buộc yêu cầu:

- Set ID tag (with the shape) in kiếng trước của xe

- Hẹn hò đến đúng hẹn

- Nếu không khỏe, vui lòng ở nhà

- Trong xe

- Đóng xe cửa sổ và chỉ kéo xuống khi được yêu cầu

- Cốp xe must be blank

SỐ LƯỢNG CÓ HẠN VÀ CHỈ THEO DÕI.

Share This Event

bottom of page