top of page

Th 5, 08 thg 6

|

Vietnamese American Cancer Foundation

Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry

Số lượng có hạn. Chỉ phát theo hẹn. | Limited quantity. By appointments only.

Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry

Time & Location

10 ngày khác

14:00, 08 thg 6 – 16:45

Vietnamese American Cancer Foundation, 17150 Newhope St #203, Fountain Valley, CA 92708, USA

About the Event

Chỉ phát theo hẹn. 

---

By appointments only. 

Share This Event

bottom of page