top of page

HỖ TRỢ GIA ĐÌNH

Cung cấp hỗ trợ khẩn cấp tạm thời cho các cá nhân và / hoặc gia đình của họ trong thời gian họ cần thiết. Chúng tôi cung cấp  một loạt các hỗ trợ như:

  • Sự kiện phân phối thực phẩm

  • Food Pantry cho bệnh nhân ung thư đang điều trị

  • Tư vấn Khủng hoảng  

​​

NHỮNG SỰ KIỆN ĐÃ QUA

bottom of page