top of page
MicrosoftTeams-image (14).png

Hỗ Trợ Thực Phẩm Hàng Tháng

Nhận lấy thức phẩm không cần tiếp xúc.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của chúng tôi là dành riêng cho việc ngăn ngừa ung thư, cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và cứu sống người bệnh thông qua giáo dục, nghiên cứu, vận động chính sách và phục vụ cộng đồng.

TẦM NHÌN

Tại VACF, chúng tôi hình dung một cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc bằng cách cung cấp giáo dục và các dịch vụ y tế miễn phí cho cộng đồng. 

bottom of page