top of page

THỰC PHẨM CỘNG ĐỒNG PANTRY 

MicrosoftTeams-image (22).png
MicrosoftTeams-image (20).png

Mục tiêu của chúng tôi:

Trong những thời điểm chưa từng có này, nhiều người thấy mình cần thêm một chút hỗ trợ. Để giúp đỡ cộng đồng, VACF đã bắt đầu Tổ chức Thực phẩm Cộng đồng vào tháng 5 năm 2021. Các cửa hàng thực phẩm được tổ chức hàng tuần và mở cửa cho các thành viên cộng đồng. Các thành viên cộng đồng được khuyến khích đăng ký vào Thứ Ba hoặc Thứ Năm để giữ chỗ thời gian của họ vì số lượng có hạn. 

"Trái cây và rau quả tươi ngon và việc bố trí tủ đựng thức ăn rất có tổ chức"

Anh Nguyen

"Phòng đựng thức ăn đã cho gia đình tôi và tôi tiếp cận với thực phẩm lành mạnh như trái cây tươi và rau quả."

Dung Tran 

bottom of page